logo Ede

Home Database Ede in Cijfers Monitoren & Dashboards Onderzoeksrapporten Inwonerspanel Contact Nieuws Links

Ede in Cijfers

Ede in Cijfers is de online databank van de gemeente Ede. Hier kunt u over een groot aantal onderwerpen cijfers vinden op wijk- en buurtniveau en bekijken in tabellen, grafieken en kaartjes. Deze gegevens zijn vaak beschikbaar over meerdere jaren. U kunt de cijfers zelf samenstellen. Door hierboven een thema te selecteren komt u bij de cijfers.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Strategie & Regie.

Monitoren & Dashboards

Sociale monitor

Het dashboard sociale monitor geeft een beeld van de stand van zaken van de decentralisaties en ontwikkelingen in het sociaal domein in Ede, door middel van infographics en interactieve grafieken en kaarten. Nadere duiding van de cijfers en meer informatie is te vinden in de rapportage ‘Sociale Monitor Ede 2018’.

Speerpuntenmonitor

Het dashboard speerpuntenmonitor dient om inzicht te krijgen op de voortgang van de speerpunten die gefinancierd worden uit het investeringsfonds, door middel van infographics en interactieve grafieken worden de resultaten toegankelijker gepresenteerd.

Agrofood monitor

Ede ligt in het hart van FoodValley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedsel-productie. In Ede en de Regio FoodValley is allerlei bedrijvigheid rond voedsel-productie en -consumptie binnen deze waardeketen te vinden. De Agrofood Monitor geeft facts en figures over de bevolking in de gemeente Ede, de werkgelegenheid met de focus op food en de innovatieve aard van de Regio FoodValley.

Meer onderzoek en cijfers onderzoek en cijfers

Het kenniscentrum Ede doet regelmatig onderzoek naar de mening van de Edese inwoners, bedrijven en bezoekers van Ede, zodat we ons beleid kunnen afstemmen op uw wensen en ideeën. De onderzoeken kunnen gaan over leefbaarheid en veiligheid maar ook over onze dienstverlening. We zijn altijd benieuwd naar uw mening. De uitkomsten van onze onderzoeken, de onderzoeksrapportages, zijn openbaar.
De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem en zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Bij de rapportage van onderzoeksresultaten doen we alleen uitspraken over groepen inwoners, bijvoorbeeld jongeren, of ouderen, of inwoners van een bepaalde wijk. Ook kijken we of er verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen ouderen en jongeren, of tussen inwoners van verschillende wijken. Hiermee kunnen we dan weer rekening houden bij het maken van plannen, of het meehelpen oplossen van problemen voor een bepaalde wijk, of voor bepaalde groepen inwoners.

Hieronder staat een overzicht van recente rapporten:


Inwonerspanel

Uw mening telt!

inwonerspanelHet inwonerspanel is de kans om mee te praten over ons beleid. Via internet krijgt u een vragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp. De afgelopen jaren is het panel onder andere gevraagd haar mening te geven over de onderwerpen duurzaamheid, bewegwijzering in het centrum, imago van Ede en de gemeentelijke website. 

Hoe werkt het

Ongeveer vier keer per jaar krijgt u via e-mail een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst vraagt weinig tijd van u. Deelname is vrijblijvend, dus mocht het een keer niet goed uitkomen, dan kunt u ervoor kiezen niet mee te doen. De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem en zijn dus nooit herleidbaar tot individuele personen.

Wilt u ook lid worden?

Het panel telt inmiddels zo'n 1700 betrokken inwoners. Wij willen het panel graag uitbreiden. Wilt u ook meepraten en uw mening geven over het werk van de gemeente Ede en het leven hier?

Meld u aan als panellid

Wat doen wij met uw gegevens?

U krijgt een eigen profiel-pagina, waar u enkele gegevens invult. Sommige gegevens zijn verplicht en sommige gegevens niet. Op uw profiel-pagina kunt u zelf uw gegevens inzien en wijzigen.
We vragen u bij de aanmelding ook enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals geboortejaar en postcode. Deze gegevens worden alleen gebruikt om bij de rapportage van onderzoeksresultaten uitspraken te doen over groepen panelleden, bijvoorbeeld jongeren, of ouderen, of inwoners van een bepaalde wijk. Ook kijken we of er verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen de meningen van ouderen en jongeren, of tussen inwoners van verschillende wijken. Hiermee kunnen we dan weer rekening houden bij het maken van plannen, of het meehelpen oplossen van problemen voor een bepaalde wijk, of voor bepaalde groepen inwoners.

Recente Panelonderzoeksresultaten

Nieuws

Kerncijfers 2018

De Kerncijfers van 2018 zijn beschikbaar! In publicatie Kerncijfers 2018 vindt u de nieuwste kerncijfers over de gemeente Ede, zoals aantallen inwoners, woningen en banen. De publicatie is ook te vinden via de thema's bij thema Kerncijfers.
Kerncijfers 2018

Agrofood Monitor 2017

In deze Agrofood Monitor, een co-productie van de gemeenten Ede en Wageningen, vindt u actuele gegevens over de betekenis van agrofood voor de economie van beide gemeenten. Daarbij is steeds de link gelegd naar de Regio Foodvalley, Noordoost-Brabant en landelijke gegevens, waardoor een vergelijking goed mogelijk is.
In de rapportage populaire Agrofood Monitor 2017 vindt u de meest opmerkelijke resultaten uit de monitor.
In de rapportage uitgebreide Agrofood Monitor 2017 zijn alle indicatoren in detail opgenomen.
Agrofoodmonitor 2017

Sociale Monitor Ede 2018

De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld? De raportage is te vinden via Sociale Monitor Ede 2018
Sociale Monitor 2018

Edese wijken en dorpen in beeld

Hoe staan de wijken, buurten en dorpen in de gemeente Ede ervoor? En hoe hebben deze gebieden zich ontwikkeld sinds 2013? Dit is te lezen in de “Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017”. De “Gebiedsprofielen Ede 2017” biedt iedere geïnteresseerde een handzaam overzicht van de wijken en dorpen van de gemeente Ede.
De wijken en dorpen van de gemeente Ede zijn in beeld gebracht met een foto, een aantal cijfers en een korte beschrijving. Vijf thema’s staan centraal: Bevolking en Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Woonomgeving, Participatie en Redzaamheid en Onderwijs, Werk en Inkomen.
De Gebiedsprofielen zijn te vinden via thema Gebiedsprofielen
Gebiedsprofielen 2017

Bevolkingopbouw gemeente Ede

In de afgelopen jaren groeide de bevolking gestaag. Van 2010 tot 2018 is de bevolking in de gemeente Ede gestegen van 107.800 naar 114.680, een toename van ruim 6%. Vanaf 2012 is de jaarlijkse groei van de bevolking in Ede ruim boven de landelijke jaarlijkse groei. Voor meer informatie ga naar de bevolkingscijfers.

Links

Hieronder staan enkele andere interessante links:
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
Waar staat je gemeente.nl
   - Vergelijkende cijfers over gemeenten
Leefbaarometer
   - Informatie over leefbaarheid in de wijk
Data Financiën Gemeenten
   - Vergelijkende financiële cijfers gemeenten
CBS Jeugd - Landelijke Jeugdmonitor van CBS en VWS
Kaarten GEO - Kaarten GEO-informatie