logo Ede

Home Ede in Cijfers Monitoren & Dashboards Onderzoeksrapporten Inwonerspanel Contact Nieuws

Ede in Cijfers

Ede in Cijfers is de online databank van de gemeente Ede. Hier kunt u over een groot aantal onderwerpen cijfers vinden op wijk- en buurtniveau en bekijken in tabellen, grafieken en kaartjes. Deze gegevens zijn vaak beschikbaar over meerdere jaren. U kunt de cijfers zelf samenstellen. Door hierboven een thema te selecteren komt u bij de cijfers.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Strategie & Regie.

Monitoren & Dashboards

Sociale monitor

Het dashboard sociale monitor geeft een beeld van de stand van zaken van de decentralisaties en ontwikkelingen in het sociaal domein in Ede, door middel van infographics en interactieve grafieken en kaarten. Nadere duiding van de cijfers en meer informatie is te vinden in de rapportage ‘Sociale Monitor Ede Voorjaar 2017’.

Speerpuntenmonitor

Het dashboard speerpuntenmonitor dient om inzicht te krijgen op de voortgang van de speerpunten die gefinancierd worden uit het investeringsfonds, door middel van infographics en interactieve grafieken worden de resultaten toegankelijker gepresenteerd.

Agrofood monitor

Ede ligt in het hart van FoodValley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedsel-productie. In Ede en de Regio FoodValley is allerlei bedrijvigheid rond voedsel-productie en -consumptie binnen deze waardeketen te vinden. De Agrofood Monitor geeft facts en figures over de bevolking in de gemeente Ede, de werkgelegenheid met de focus op food en de innovatieve aard van de Regio FoodValley.

Meer onderzoek en cijfers onderzoek en cijfers

Het kenniscentrum Ede doet regelmatig onderzoek naar de mening van de Edense inwoners, bedrijven en bezoekers van Ede. Zodat we ons beleid kunnen afstemmen op uw wensen en ideeën. De onderzoeken kunnen gaan over leefbaarheid en veiligheid maar ook over onze dienstverlening. De uitkomsten van onze onderzoeken, de onderzoeksrapportages, zijn openbaar. We zijn altijd benieuwd naar uw mening. Meer informatie over de beschikbare onderzoeksrapporten is te vinden in het overzicht onderzoeksrapporten

Inwonerspanel

Uw mening telt!

inwonerspanelHet inwonerspanel is de kans om mee te praten over ons beleid. Via internet krijgt u een vragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp. De afgelopen jaren is het panel onder andere gevraagd haar mening te geven over de onderwerpen duurzaamheid, bewegwijzering in het centrum, imago van Ede en de gemeentelijke website. 

Hoe werkt het

Ongeveer vier keer per jaar krijgt u via e-mail een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst vraagt weinig tijd van u. Deelname is vrijblijvend, dus mocht het een keer niet goed uitkomen, dan kunt u ervoor kiezen niet mee te doen. De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem en zijn dus nooit herleidbaar tot individuele personen.

Wilt u ook lid worden?

Het panel telt inmiddels zo'n 1700 betrokken inwoners. Wij willen het panel graag uitbreiden. Wilt u ook lid worden? Registreer u dan als panellid. U krijgt een eigen profiel-pagina, waar u enkele gegevens invult. Sommige gegevens zijn verplicht en sommige gegevens niet. Op uw profiel-pagina kunt u zelf uw gegevens inzien en wijzigen.
We vragen u bij de aanmelding ook enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals geboortejaar en postcode. Deze gegevens worden alleen gebruikt om bij de rapportage van onderzoeksresultaten uitspraken te doen over groepen panelleden, bijvoorbeeld jongeren, of ouderen, of inwoners van een bepaalde wijk. Ook kijken we of er verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen de meningen van ouderen en jongeren, of tussen inwoners van verschillende wijken. Hiermee kunnen we dan weer rekening houden bij het maken van plannen, of het meehelpen oplossen van problemen voor een bepaalde wijk, of voor bepaalde groepen inwoners. Wilt u meedoen?

Meld u aan als panellid

Nieuws

Edese wijken en dorpen in beeld

Hoe staan de wijken, buurten en dorpen in de gemeente Ede ervoor? En hoe hebben deze gebieden zich ontwikkeld sinds 2013? Dit is te lezen in de “Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017”. De “Gebiedsprofielen Ede 2017” biedt iedere geïnteresseerde een handzaam overzicht van de wijken en dorpen van de gemeente Ede.
De wijken en dorpen van de gemeente Ede zijn in beeld gebracht met een foto, een aantal cijfers en een korte beschrijving. Vijf thema’s staan centraal: Bevolking en Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Woonomgeving, Participatie en Redzaamheid en Onderwijs, Werk en Inkomen.
De Gebiedsprofielen zijn te vinden via thema Gebiedsprofielen
Gebiedsprofielen 2017

Kerncijfers 2017 gepubliceerd

In Kerncijfers 2017 vindt u de nieuwste kerncijfers over de gemeente Ede, zoals aantallen inwoners, woningen en banen. De publicatie is te vinden via thema Kerncijfers Kerncijfers 2017

Bevolkingopbouw gemeente Ede

In de afgelopen jaren groeide de bevolking gestaag. Van 2010 tot 2018 is de bevolking in de gemeente Ede gestegen van 107.800 naar 114.680, een toename van ruim 6%. Vanaf 2012 is de jaarlijkse groei van de bevolking in Ede ruim boven de landelijke jaarlijkse groei. Voor meer informatie ga naar de bevolkingscijfers.

Woningvoorraad gemeente Ede

Volgens de BAG bestaat de woningvoorraad van de gemeente Ede op 1 januari 2017 uit 49.703 woningen. De woningvoorraad is sinds 2012 met 6% toegenomen. Voor meer informatie ga naar de wonencijfers.
Woningvoorraad Gemeente Ede