Een ogenblik geduld a.u.b.

Over

Over Ede in Cijfers

Ede in Cijfers is de online databank van de gemeente Ede. Hier publiceert het Kenniscentrum (afdeling Strategie & Regie, gemeente Ede) over een groot aantal onderwerpen cijfers op gemeenteniveau en op wijk- en buurtniveau. Ede in Cijfers is voor alle geïnteresseerden die op zoek zijn naar cijfers over gemeente Ede. De gegevens zijn vaak beschikbaar over meerdere jaren.

Welke informatie vindt u op Ede in Cijfers?

Op Ede in Cijfers staan cijfers die zijn gebaseerd op registraties en enquêtegegevens van gemeente Ede en onderzoeks- en statistische gegevens gepubliceerd door het kenniscentrum. De informatie komt bijvoorbeeld uit gemeentelijke registraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) en Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Andere belangrijke gemeentelijke informatiebronnen zijn de Inwonersenquêtes (Inwoners aan het Woord, en de Leefbaarheidsmontior) van de afdeling Kenniscentrum. Daarnaast gebruiken we externe bronnen met openbare data, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het UWV, GGD, RIVM, Bureau Halt en Locatus

Hoe actueel is de informatie op Ede in Cijfers?

De actualiteit van de cijfers wordt bepaald door de actualiteit van de bron en de bewerking die nodig is om de data op de website aan te bieden. We doen er alles aan om Ede in Cijfers actueel, volledig en juist te houden. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten. U vindt onze contactgegevens bij Contact.

Hoe gaan we om met privacy?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er voor de bescherming van de privacy van alle inwoners van een gemeente. De afdeling Kenniscentrum houdt zich bij het verzamelen van gegevens aan deze wet. Dat betekent dat antwoorden op vragenlijsten strikt vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. Ook wanneer voor een onderzoek de antwoorden van deelnemers gecombineerd worden met informatie van andere instellingen, is de privacy gewaarborgd. Naam en adresgegevens worden nooit opgenomen in de databestanden.
Daarnaast wordt in Ede in cijfers rekening gehouden met kleine aantallen. Op gegevens met te kleine aantallen op buurt- of wijkniveau wordt een drempelwaarde toegepast en afgerond naar 10-tallen of 5-tallen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt bij het publiceren van data rekening met privacy. Ze publiceren een waarde niet als deze onvoldoende betrouwbaar is of geheim is.

Hoe gaan we om met de toegankelijkheid van deze website?

Het Kenniscentrum werkt er hard aan om deze website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de richtlijnen van de overheid. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, kan het zijn dat de website niet op alle punten aan de richtlijnen voldoet. Loopt u hierdoor tegen problemen aan? Neem dan contact met ons op, zodat we u verder kunnen helpen.

Op 15 december 2021 is onze toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze verklaring geldt voor de website ede.incijfers.nl.

Testresulaten:
Op 13 februari 2023 is de website Ede in Cijfers getest op toegankelijkheid:
Rapportage handmatige toetsing door onafhankelijke partij (pdf, 723 KB)

 

Voor de dashboards en onderliggende databank hebben wij het gebruiksrecht op Ballroom, Swing Mosaic en Swing Viewer van ABF Research. Hiervoor verwijzen we u naar de toegankelijkheidsverklaringen van Swing Mosaic en Swing Viewer.