Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Duurzame Energie Monitor Ede

De Duurzame Energie Monitor Ede geeft inzicht in de voortgang van de energietransitie en maakt een eerste tussenbalans op. Hoe is de voortgang op de gestelde doelen? Hoe zijn deze ontwikkelingen te duiden? Leidraad zijn de doelen uit het Bestuursakkoord 2018-2022 en de vastgestelde Routekaart Ede Energieneutraal 2050.

/ Duurzaamheid / 9450 kB

Peiling Inwonerspanel - Windmolens

In september 2015 is een peiling uitgevoerd onder het Inwonerspanel van de gemeente Ede om de mening van bewoners over windmolens in Ede in beeld te brengen.

/ Duurzaamheid / 45 kB

Peiling Inwonerspanel - Naar een duurzaam Ede

De gemeente Ede werkt aan duurzaamheidbeleid voor de komende jaren en heeft vooralsnog gekozen voor 5 speerpunten. Aan het Inwonerspanel is gevraagd in hoeverre zij de keuze voor deze speerpunten onderschrijven en hoe er in de beleidsvorming aangesloten kan worden bij initiatieven en wensen van de eigen bevolking.

/ Duurzaamheid / 183 kB