Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Duurzame Energie Monitor Ede 2023

  In de Duurzame Energiemonitor meten we jaarlijks de voortgang op de energiedoelen. De Routekaart is opgedeeld in drie tijdsvlakken; korte termijn (2018-2022), middellange termijn (2022-2030) en lange termijn (2030-2050). Deze editie van de Duurzame Energiemonitor (2023) geeft inzicht en duiding bij de eerste periode van de energiedoelen. In de Duurzame Energiemonitor van 2022 is er voornamelijk gerapporteerd tot het jaar 2021 omdat dit de meest recente cijfers waren. In deze monitor zal er vaak tot en met 2022 gerapporteerd worden, al zijn er ook onderdelen waarvoor de cijfers over 2022 nog niet beschikbaar zijn. Deze rapportage is digitaal te vinden:  Duurzame Energiemonitor (2023)

  / Duurzaamheid / 2994 kB

 • Duurzame Energie Monitor Ede 2022

  De Duurzame Energie Monitor Ede geeft inzicht in de voortgang van de energietransitie en maakt een tussenbalans op. Hoe is de voortgang op de gestelde doelen? Hoe zijn deze ontwikkelingen te duiden? Leidraad zijn de doelen uit de vastgestelde Routekaart Ede Energieneutraal 2050.

  / Duurzaamheid / 2361 kB

 • Duurzame Energie Monitor Ede 2021

  De Duurzame Energie Monitor Ede geeft inzicht in de voortgang van de energietransitie. Vorig jaar is voor het eerst de Duurzame Energie Monitor Ede uitgevoerd, waarin een eerste
  tussenbalans is opgemaakt. Dit jaar bouwen we voort op deze monitor en bekijken we de
  voortgang op de gestelde doelen en duiden we deze ontwikkelingen. Ook reflecteren we op de
  vooruitblik van de vorige monitor. Leidraad zijn de doelen uit het Bestuursakkoord 2018-2022
  en de Routekaart Ede Energieneutraal 2050.

  / Duurzaamheid / 15846467 kB

 • Duurzame Energie Monitor Ede 2020

  De Duurzame Energie Monitor Ede geeft inzicht in de voortgang van de energietransitie en maakt een eerste tussenbalans op. Hoe is de voortgang op de gestelde doelen? Hoe zijn deze ontwikkelingen te duiden? Leidraad zijn de doelen uit het Bestuursakkoord 2018-2022 en de vastgestelde Routekaart Ede Energieneutraal 2050.

  / Duurzaamheid / 9450 kB

 • Peiling "Ede aardgasvrij"

  Om de klimaatdoelen te halen is het nodig dat alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Dit geldt ook voor de gemeente Ede. Om dat tebereiken zijn we als gemeente bezig met het opstellen van de TransitievisieWarmte. Dat is een plan waarin we per buurt of dorp de alternatieven vooraardgas in kaart brengen. We kijken naar hoe woningen en gebouwen op eenduurzame manier verwarmd kunnen worden.

  Gemeente Ede is benieuwd naar de mening van de inwoners over dit onderwerp, zodat hun inbreng mee kunnen nemen in het opstellen van deTransitievisie Warmte richting een aardgasvrij Ede

  In mei 2021 is een peiling uitgevoerd onder het Inwonerspanel van de gemeente Ede. Daarnaast is de vragenlijst uitgezet via de social media van de gemeente Ede en de  Gemeentenieuws in Ede Stad.

  / Duurzaamheid / 985 kB

 • Peiling Inwonerspanel - Windmolens

  In september 2015 is een peiling uitgevoerd onder het Inwonerspanel van de gemeente Ede om de mening van bewoners over windmolens in Ede in beeld te brengen.

  / Duurzaamheid / 45 kB

 • Peiling Inwonerspanel - Naar een duurzaam Ede

  De gemeente Ede werkt aan duurzaamheidbeleid voor de komende jaren en heeft vooralsnog gekozen voor 5 speerpunten. Aan het Inwonerspanel is gevraagd in hoeverre zij de keuze voor deze speerpunten onderschrijven en hoe er in de beleidsvorming aangesloten kan worden bij initiatieven en wensen van de eigen bevolking.

  / Duurzaamheid / 183 kB