Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Sociale Monitor Ede 2023

  De Sociale Monitor Ede: een verzameling van cijfers en duiding, aangevuld met verhalen van professionals, vrijwilligers en inwoners. Als gemeente zien we volop uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, participatie en jeugd. Hoe houden we de bevolking vitaal en gezond?In deze editie van de Sociale Monitor blikken we terug op 2022. Daar waar in de vorige edities van de Sociale Monitor de nadruk lag op de uitvoering van wettelijke taken op gebied van zorg, werk en inkomen ligt de focus in deze editie op de thema ́s bestaanszekerheid en gezondheid. We kiezen voor deze twee thema’s omdat we willen inzetten op het voorkomen van problemen en beter willen aansluiten bij de leefwereld van inwoners. Hoe staat Ede ervoor? En wat valt hierin op? In de achtergrondhoofdstukken wordt expliciet stil gestaan bij de thema’s Wmo, Jeugdhulp en Onderwijs en Participatie, werk en inkomen. De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld?

  / Sociaal, zorg en welzijn / 5183 kB

 • Sociale Monitor Ede 2022

  De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld?

  / Sociaal, zorg en welzijn / 2680 kB

 • Sociale Monitor Ede 2021

  De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld?

  / Sociaal, zorg en welzijn / 9612042 kB

 • Peiling Inwonerspanel - wijkcentra, buurt- en dorpshuizen

  In mei 2021 is een peiling uitgevoerd onder het Inwonerspanel van de gemeente Ede om de mening van bewoners over buurt -, wijk -, en dorpshuizen in Ede in beeld te brengen.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 492165 kB

 • Peiling Inwonerspanel - Impact Corona

  Peilingen onder het Inwonerspanel van januari 2021 en juli 2020 over de impact van corona op het dagelijks leven.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 532 kB

 • Sociale Monitor Ede 2020

  De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld?

  / Sociaal, zorg en welzijn / 6374 kB

 • Cliëntervaringen Sociaal Domein 2019

  De gemeente Ede heeft over heel 2019 in drie metingen onderzoek onder inwoners gedaan die een voorziening ontvingen in het kader van de Wmo, Jeugd-en Participatiewet. Deze samenvatting presenteert per onderwerp de belangrijkste conclusies over de toegang, dienstverlening en waar mogelijk de kwaliteit van ondersteuning en effecten.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 517 kB

 • Peiling Inwonerspanel - Respijtzorg

  De onderzoeksresultaten gebruikt de gemeente Ede om na te gaan of het huidige ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers voldoet en of het wenselijk is om het ondersteuningsaanbod aan te passen.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 525 kB

 • Sociale Monitor Ede 2019

  De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld?

  / Sociaal, zorg en welzijn / 3797 kB

 • Factsheet Cliëntenonderzoek Schulddienstverlening

  De gemeentelijke afdeling Schulddienstverlening begeleidt inwoners die een schuldregeling hebben of van wie de gemeente het budgetbeheer uitvoertmet het regelen van hun schulden en/of budgetbeheer.Om inzicht te krijgen in de ervaringen van de cliëntenvan de afdeling Schulddienstverlening, is in januari 2019 een online enquête uitgevoerd. De resultaten van de enquête gebruikt de afdeling om de dienstverlening (verder) te verbeteren.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 514 kB

 • Sociale Monitor Ede 2018

  De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld?

  / Sociaal, zorg en welzijn / 5260 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo Ede 2018

  De gemeente Ede voerde in het voorjaar van 2018 een cliëntervaringsonderzoek (ceo) uit om inzicht te krijgen in de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 468 kB

 • Factsheet Cliëntervaringsonderzoek Wmo Ede 2018

  Factsheet over het cliëntervaringsonderzoek (ceo) om inzicht te krijgen in de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 85 kB

 • Enquête webshop Ede Doet Mee!

  De gemeente Ede werkt aan de verbetering van de webshop Ededoet mee! Dit onderzoek biedt inzicht in de ervaringen en meningen van gebruikers van de webshop. Uitgevoerd onder gebruikers die een bestelling hebben geplaatst in de webshop.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 303 kB

 • Peiling ervaringen met Ede Doet

  Via de website van Ede Doet kunnen inwoners een initiatief aanmelden en geldinzamelen voor hun initiatief, vrijwilligers werven en middelen verzamelen om hun initiatief te kunnen uitvoeren. Met de uitbreiding van Ede Doet naar alle wijken en dorpen van de gemeente Ede is behoefte aan inzicht in de ervaringen van initiatiefnemers en van inwoners die initiatieven ondersteunen. Daarom is in november 2017 een online enquête uitgevoerd onder alle inwoners die een account hebben op Ede Doet.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 501 kB

 • Sociale Monitor Ede 2017

  De Sociale Monitor Ede geeft op hoofdlijnen inzicht in de stand van zaken van de decentralisatiesen ontwikkelingen op het brede sociaal domein in Ede.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 4605 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo Ede 2017

  Cliëntervaringsonderzoek (ceo) om inzicht te krijgen in de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 319 kB

 • Factsheet Cliëntervaringsonderzoek Wmo Ede 2017

  Factsheet over het cliëntervaringsonderzoek (ceo) om inzicht te krijgen in de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente.

  / Sociaal, zorg en welzijn / 426 kB