Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Resultaten vragenlijst Overdekt zwemmen

  In de gemeente Ede hebben we verschillende zwembaden, overdekt en in de open lucht. Gemeente Ede wilde graag de behoefte aan overdekt zwemmen onder inwoners in beeld brengen. Tussen eind juni en begin juli 2021 zijn inwoners van de gemeente Ede uitgenodigd de vragenlijst over overdekt zwemmen in te vullen, via het Inwonerspanel van de gemeente Ede en via social media van de gemeente Ede. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we bekijken of er voor de toekomst aanpassingen gewenst zijn.

  / Sport, cultuur en vrije tijd / 1938 kB

 • Peiling Stadspark Ede Centrum

  Het Stadspark is het prachtige groene gebied vanaf de Paasberg tot het Oude Kerkplein in Ede centrum. Het heeft een rijke historie, liggend op de overgang van dorp naar Veluwe. Er zijn vele bijzondere elementen te vinden in het gebied, zoals kunstobjecten, monumentale gebouwen, monumenten, een vijver en een prachtig uitzicht. Inwoners herkennen het gebied pal naast Ede Centrum nu niet als park en maken er weinig gebruik van. Dat willen we veranderen door het park op te knappen. Het plan is om te behouden wat al mooi is en er met een aantal aanpassingen meer een eenheid van te maken. Een gezellig en aantrekkelijk Stadspark waar Edenaren graag komen en elkaar ontmoeten.

  Gemeente Ede wilde graag van zoveel mogelijk bezoekers, omwonenden, ondernemers en andere Edenaren horen hoe zij hun ideale Stadspark zien. In mei 2021 is een peiling uitgevoerd onder het Inwonerspanel van de gemeente Ede. Daarnaast is de vragenlijst uitgezet via de social media van de gemeente Ede Ede stad en andere kanalen en via intranet medewerkers gemeente Ede.

  / Sport, cultuur en vrije tijd / 906 kB

 • Cultuur behoefteonderzoek Gemeente Ede

  Behoefte en participatie aan kunst & cultuur in Ede. Een vragenlijstonderzoek onder inwoners van de gemeente Ede.

  / Sport, cultuur en vrije tijd / 1099 kB

 • Peiling Inwonerspanel - Vrijetijdsbesteding

  Biedt inzicht in de kansen voor dagrecreatie in de gemeente Ede. Onderdelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de vraag naar en het aanbod van recreatieve voorzieningen, het identificeren van doelgroepen en het inventariseren van mogelijk geschikte locaties voor nieuwe voorzieningen.

  / Sport, cultuur en vrije tijd / 402 kB

 • Peiling Inwonerspanel - Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

  In kaart brengen welke indruk panelleden hebben van Ede Centrum, wat ze vinden van de functie(s) die het centrum heeft en of er nog functies gemist worden.

  / Sport, cultuur en vrije tijd / 653 kB

 • Peiling Inwonerspanel - Ede Centrum

  In kaart brengen wat panelleden vinden van Ede Centrum en wat zij zouden willen veranderen, verbeteren of behouden. De resultaten van de peiling gebruikt de gemeente om te toetsten of zij de goede weg is met de plannen om het centrum aantrekkelijker te maken en om te beoordelen of de genomen maatregelen effect hebben.

  / Sport, cultuur en vrije tijd / 1701 kB