Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Cultuur behoefteonderzoek Gemeente Ede

Behoefte en participatie aan kunst & cultuur in Ede. Een vragenlijstonderzoek onder inwoners van de gemeente Ede.

/ Sport, cultuur en vrije tijd / 1099 kB

Peiling Inwonerspanel - Vrijetijdsbesteding

Biedt inzicht in de kansen voor dagrecreatie in de gemeente Ede. Onderdelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de vraag naar en het aanbod van recreatieve voorzieningen, het identificeren van doelgroepen en het inventariseren van mogelijk geschikte locaties voor nieuwe voorzieningen.

/ Sport, cultuur en vrije tijd / 402 kB

Peiling Inwonerspanel - Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum

In kaart brengen welke indruk panelleden hebben van Ede Centrum, wat ze vinden van de functie(s) die het centrum heeft en of er nog functies gemist worden.

/ Sport, cultuur en vrije tijd / 653 kB

Peiling Inwonerspanel - Ede Centrum

In kaart brengen wat panelleden vinden van Ede Centrum en wat zij zouden willen veranderen, verbeteren of behouden. De resultaten van de peiling gebruikt de gemeente om te toetsten of zij de goede weg is met de plannen om het centrum aantrekkelijker te maken en om te beoordelen of de genomen maatregelen effect hebben.

/ Sport, cultuur en vrije tijd / 1701 kB